Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας (φωτο)

Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας (φωτο)

Κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ), η Διεύθυνση Μηχανικού του ΓΕΣ, οργάνωσε και διεξήγαγε την συνεκπαίδευση με αντικείμενο την «Διαχείριση Κρίσεων και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών».
Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε μεταξύ Ελλάδας – Ιορδανίας και Ελλάδας – Βοσνίας Ερζεγοβίνης αντίστοιχα, εντός του Στρατοπέδου «ΑΝΤΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» και σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Κορίνθου, με στόχο την εκπαίδευση υπό αντίξοες και ρεαλιστικές συνθήκες.

Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας (φωτο) Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας (φωτο) Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας (φωτο) Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας (φωτο)


Πηγή

Διαβάστε Επίσης