Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Πάτρα: Με 35 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Με 35 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:
1) Ορθή Επανάληψη της αριθ. 376/27-09-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

2) Έγκριση 1ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

3) Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

4) «Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 274.015,20 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)», σύμφωνα με την αριθ. 08/2019, Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Έργων Υποδομής – Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

5) Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος υπερκατασκευής για τη μετατροπή οχήματος του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

6) Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων LED Οδικού Φωτισμού και Ηλεκτρολογικού Υλικού», προϋπολογισμού δαπάνης 4.091.850,08 €, συμ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41/2019 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ/ Δ/ντές)

7) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ’ αριθ. 6/2019 διακήρυξης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β΄ Φάση (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

8) Διαγραφή οφειλών από τέλη ελλιμενισμού (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΔΕΡΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Γ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

9) Διαγραφή οφειλής (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

10) Διαγραφή οφειλής (ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Ν.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

11) Διαγραφή οφειλής (ΞΥΔΙΑΣ Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

12) Διαγραφή οφειλής (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

13) Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ Μ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

14) Διαγραφή οφειλών (ΧΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΧΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΧΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

15) Διαγραφή οφειλής (ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

16) Διαγραφή οφειλών (ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής (ΜΑΡΟΥΔΑ Φ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

19) Διαγραφή οφειλής (ΚΑΝΙΣΤΡΑ Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

20) Διαγραφή οφειλών (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.-Φ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

21) Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΚΟΥΡΑ Μ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

22) Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Β.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

23) Διαγραφή οφειλής (ΦΡΥΣΙΡΑΣ ΒΛ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

24) Διαγραφή οφειλής (ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ Γ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

25) Διαγραφή οφειλής (ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗΣ Χ.) και ορθή βεβαίωση αυτής (ΡΟΝΤΟ Β.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

26) Διαγραφή οφειλής (ΑΡΜΕΝΗΣ Μ.) και ορθή βεβαίωση αυτής (ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

27) Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ.) και ορθή βεβαίωση αυτής (ΛΕΙΒΑΔΑ Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

28) Διαγραφή οφειλής (ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Β.) και ορθή βεβαίωση αυτής (ΦΟΥΡΑ Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

29) Διαγραφή οφειλής (ΣΠΥΡΑΚΟΥ Γ.) και ορθή βεβαίωση αυτής (ΤΕΛΩΝΗ Μ., ΣΠΥΡΑΚΟΥ Γ., ΣΤΕΦΟΥ Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

30) Διαγραφή οφειλής (Δήμος Κεφαλληνίας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

31) Διαγραφή οφειλής (BODEGAS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε. – τέλος 0,5%, πρόστιμο) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

32) Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. – τέλος 0,5%, πρόστιμο) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

33) Διαγραφή οφειλής (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΕΠΕ) – τέλος 0,5%, πρόστιμο) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

34) Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΣΟΥΛΑ Β. – τέλος 0,5%, πρόστιμο) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

35) Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΣΗ Π. – τέλος 0,5%, πρόστιμο) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή

Διαβάστε Επίσης