Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

O Θανάσης Παπαθανάσης συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών

O Θανάσης Παπαθανάσης συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών

Στη Γενική Συνέλευση τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών (PGEU) στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Αντιπρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών, Θανάσης Παπαθανάσης. Κατά την διάρκεια της συνέλευσης συζητήθηκαν θέματα όπως οι ελλείψεις φαρμάκων, η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία και η πρόληψη που μπορεί να εξοικονομήσει τεράστια ποσά στα εθνικά συστήματα υγείας. Επίσης διατυπώθηκαν οι απαιτήσεις της από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοποιών από τα κράτη μέλη ζητά:

  1. Να λάβουν μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη συνετή χρήση και την απόρριψη των φαρμάκων.
  2. Να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και ενημερωτικό υλικό στους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τη συνετή χρήση των φαρμάκων.
  3. Να εμπλουτιστούν οι φαρμακευτικές σπουδές και τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης με θέματα που αφορούν την επίδραση των φαρμάκων στο περιβάλλον.
  4. Να αναπτύξουν περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας για τα φάρμακα και να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους στο στάδιο της παραγωγής.
  5. Να χρηματοδοτούν τα συστήματα συλλογής και απόρριψης φαρμάκων στα φαρμακεία.
  6. Να μειώσουν τον όγκο των φαρμακευτικών απορριμμάτων ενθαρρύνοντας τη χορήγηση φαρμάκων σε ποσότητες που ταιριάζουν με τη διάρκεια της θεραπείας.

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά:

  1. Να εξασφαλίσει ότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων δεν εμποδίζουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από επαγγελματίες υγείας σε θέματα δημόσιας υγείας.
  2. Να προωθεί την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.
  3. Να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτεί περισσότερες έρευνες με θέμα τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των φαρμάκων στο περιβάλλον και τη σχέση μεταξύ της παρουσίας αντιμικροβιακών ουσιών στο περιβάλλον και της ανάπτυξης και εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής. Επίσης, να ενθαρρύνει ενέργειες σε τρίτες χώρες όπου υπάρχουν υποψίες ότι οι εκπομπές φαρμακοβιομηχανιών συμβάλλουν στην εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής.

Ο κ. Παπαθανάσης, δήλωσε:

«Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι φαρμακοποιοί ως ειδικοί στον τομέα των φαρμάκων μπορούν να ενεργοποιήσουν την ευαισθησία των πολιτών στη σωστή χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων. Ακόμη είναι σε θέση να παράσχουν συμβουλές σχετικά με τη διαθεσιμότητα ‘πιο οικολογικών’ φαρμακευτικών προϊόντων που θα αποτελέσουν ‘ασπίδα’ για την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούμε και οφείλουμε να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες και να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς και την κοινωνία στην καλύτερη διαχείριση των φαρμάκων ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε».


Πηγή

Διαβάστε Επίσης