Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Πάτρα – Τα θέματα της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πάτρα - Τα θέματα της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Η ανακοίνωση αναφέρει: "Σας καλούμε να παραστείτε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2019- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση της αριθ. 168/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στον καθορισμό εξόδων παράστασης του Προέδρου του (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 74/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του (εισηγητής: Πέτρος Βάης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Επισκευή- Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και των χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για τη στέγαση σχολικών μονάδων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε Νηπιαγωγείο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων, για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», στο πλαίσιο της αντίστοιχης πράξης, με κωδικό ΟΠΣ 5034533 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Δ/ντής, Π. Παπαευθυμίου Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων διαχείρισης και ενημέρωσης των πολιτών, για έξυπνες θέσεις Στάθμευσης, κυκλοφοριακή κίνηση και έξυπνες στάσεις», στο πλαίσιο της αντίστοιχης πράξης, με κωδικό ΟΠΣ 5045007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Δ/ντής, Π. Παπαευθυμίου Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή λογαριασμών των έργων: 1)Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων διαχείρισης και ενημέρωσης πολιτών, για έξυπνες θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακή κίνηση και έξυπνες στάσεις» και 2) Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Αποδοχή ένταξης και ορισμός νομίμου εκπροσώπου του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα ΤΚ Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος Δήμου Πατρέων», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Λήψη απόφασης περί κήρυξης οικογενειακού τάφου Στ 20 τμήμα 3ο Νο 169 τάξης Β’, ως αδέσποτου, στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Σημειακή τροποποίηση υψομέτρων σε τμήματα της οδού Κανακάρη από τη διασταύρωση της με την οδό Ζαΐμη έως την διασταύρωση της με την οδό Νόρμαν και μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 569&568, 570&567, 587&Γ2946, 591&Γ2945, 592&Γ2944, 593&Γ2927, 619&Γ2925, Γ2907 των περιοχών «Παλαιού σχεδίου» και Π.Μ.Ε. Γούβας» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 114/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Σημειακή τροποποίηση υψομέτρων σε τμήματα των οδών 1. Αθηναίου μεταξύ των οδών Αρέθα και Ευαίμωνος και των οικοδομικών τετραγώνων Γ2420 & Γ2416 – Γ2415 (Κ.Χ.) 2. Παρόδου Αθηναίου μεταξύ των οδών Αθηναίου και Αρέθα και των οικοδομικών τετραγώνων Γ2416 & Γ2915 (Κ.Χ.), της Π.Μ.Ε. «Κάτω Συχαινά» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 115/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενους κοινοχρήστους χώρους (οδό και χώρο στάθμευσης) μεταξύ των Ο.Τ. 1768 και 1744 στην περιοχή «Αναθεώρηση Κοτρώνι – Αρέθα», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κας Πασχάκη Γαρυφαλιάς σε συμμόρφωση με την αριθ. Α260/2016 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 116/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενους κοινοχρήστους χώρους (οδό και χώρο στάθμευσης) μεταξύ των Ο.Τ. 1754, 1768, 1774 και 1751 στην περιοχή «Αναθεώρηση Κοτρώνι – Αρέθα», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κας Πασχάκη Ελευθερίας σε συμμόρφωση με την αριθ. 149/15-2-2016 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 117/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ) σε τμήμα του οικισμού Κάτω Καστριτσίου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 118/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Καθορισμός ανώτατου ορίου για την πραγματοποίηση κλήσεων κινητής τηλεφωνίας δικαιούχων και επιλογή εταιρείας (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή- Συντηρήσεις οδών Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επέκταση πασσαλότοιχου στα όρια οικοπέδου 4ου ΓΕΛ Πατρών με πάροδο Αρόης» και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 7-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 9-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κλάδεμα ψηλών δέντρων στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 • Έγκριση του από 29-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βελτιώσεις, συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 29-10-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά εγγράφων, δεμάτων εσωτερικού – εξωτερικού, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 10-10-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) για ενημέρωση πολιτών, για το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη «15190»» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)".

Πηγή

Διαβάστε Επίσης