Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Με 9 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Με 9 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Σας καλούμε να έλθετε, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 28η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

  • Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Πατρέων (ΟΠΔ) με βάση την αριθ. 1/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Εναλλακτική Πρόταση) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Νομική στήριξη αιρετού (Κ. Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
  • Νομική στήριξη πρώην αιρετού (Π. Στάμος) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
  • Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας» (Προσωρινός ανάδοχος), Β) Πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια «Εκτυπώσεις Φωτοαντιγράφων Σχεδίων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του ΦΟΔΣΑ για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Διαγραφή οφειλής (Κ. Τζούδας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Διαγραφή οφειλής (Β. Νικολακοπούλου) και επαναβεβαίωση (Χ. Αζαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή

Διαβάστε Επίσης