Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Πάτρα: Σε δύο συνεδριάσεις προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Σε δύο συνεδριάσεις προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο

Την 15η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, θα γίνει ειδική συνεδρίαση του Σώματος με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

1). α) Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2020 και β) Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Πατρέων (Ο.Π.Δ) (σχετικά: α) η αριθ. 718/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής και β) εναλλακτική πρόταση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Παράταξης «ΠΑΤΡΑ η δική μας πόλη»).

Επίσης, στις 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση των αριθ. 522/2019 και 686/2019 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στον ορισμό και στην αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
2. Έγκριση συμμετοχής στην υποβολή πρότασης έργου στην πρόσκληση του προγράμματος Horizon 2020, ICT-51-2020 (Big data technologies and extreme scale analytics), με τίτλο του έργου ULTRAfast Next Generation Big Data Analytics- ULTRANGeBDA (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
3. Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στην Ξερόλακα Πατρών» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων (2017) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών των Δ/νσεων: Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Παιδείας δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
6. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).
7. Αποδοχή παραίτησης της κας Αικατερίνης Χαμηλάκη- τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου και αντικατάστασή της.
8. Έγκριση του από 20-12-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Βελτιώσεις- συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρω- μένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος Αρμ. Δ/ντής).


Πηγή

Διαβάστε Επίσης