Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Πάτρα: Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 22α Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

 • Νομική Στήριξη Αιρετού (Π. Μελάς, αρ. πρωτ. 588/16-1-2020)(εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 • Νομική Στήριξη Αιρετού (Π. Μελάς, αρ. πρωτ. 584/16-1-2020) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων
 • Νομική Στήριξη Αιρετού (Π. Μελάς, αρ. πρωτ. 586/16-1-2020) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 • Νομική Στήριξη Αιρετού (Π. Μελάς) και Δημοτικού Υπαλλήλου (Β. Τσιγάρας) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 • Έγκριση ή μη της από 14-11-2018 προσφυγής του Δήμου Πατρέων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά της υπ’ αριθ. 4/2018 απόφασης επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμενάρχη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων στον Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση των από 19/12/2019 και από 13/01/2020 πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για τα τμήματα Α, Β, Γ και Δ της αριθ.46/2019 μελέτης για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και την ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» για τα τμήματα Α, Β, Γ και Δ της εν λόγω προμήθειας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την εκτέλεση έργων υποδομής του Δήμου Πατρέων σε επιλεγμένες θέσεις εντός των ορίων του (2014)», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση υδραυλάκων άρδευσης (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Σ. Κωστάκη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κ. Χριστόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Γ. Πίτσιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ν. Τσέλης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ευγ. Ηλιόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ε. Ευφραιμίδης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Χ. Ράπτης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Π. Σέρμπος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Β. Μπουχάγιερ, Δ. Μπουχάγιερ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μ. Σταυρογιαννόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Α. Παυλίδης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Γ. Λαϊνιώτη, Κ. Πετούσης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Χριστόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Αννίνου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Τζανέτος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μ. Χριστοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Πηγή

Διαβάστε Επίσης