Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Δυτική Ελλάδα: Η 6η ΥΠΕ στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Δυτική Ελλάδα: Η 6η ΥΠΕ στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Δυτική Ελλάδα: Η 6η ΥΠΕ στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Δυτική Ελλάδα: Η 6η ΥΠΕ στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων μπαίνει η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το οποίο θα διασυνδέσει ηλεκτρονικά 21.000 φορείς του Δημοσίου και θα παράσχει 150.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές σε δημόσιους λειτουργούς, ενώ θα εξοικονομεί 380 εκατ. ευρώ ετησίως για το δημόσιο.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα που μπαίνει πλέον στον ψηφιακό μετασχηματισμό μεταμορφώνοντας έτσι τη λειτουργία του δημοσίου και τον τρόπο συναλλαγής με αυτό, σύμφωνα με τα όσα τονίζονται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως είναι γνωστό, η λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επέφερε σημαντικές μεταβολές στη λειτουργία των φορέων του δημοσίου τομέα, ιδίως με την εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας και της τηλεργασίας του προσωπικού τους.

Ταυτόχρονα προέκυψε και η αυξανόμενη ανάγκη, τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις, να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα, εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να καταστεί εφικτός ο στόχος της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, στην Κεντρική Υπηρεσία της 6ης ΥΠΕ λειτουργεί πλέον το νέο σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων σε ένα σύγχρονο, διαδικτυακό και ολοκληρωμένο περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, με τη λειτουργία του παραπάνω συστήματος επιτυγχάνεται:

Μείωση Κόστους: Σημαντική μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους αφού δεν απαιτείται:

η εκτύπωση του εγγράφου (κατά συνέπεια μειώνονται προμήθειες σε χαρτί, μελάνια, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα),

η αποστολή του με συμβατικά μέσα (υπάλληλοι, ταχυδρομείο, ταχυμεταφορά, φαξ) και

η αποθήκευσή του καθόσον αυτή πραγματοποιείται σε ασφαλή χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη)

Αύξηση Αποτελεσματικότητας και Απόδοσης: Περιορίζεται δραστικά ο χρόνος και η προσπάθεια των υπαλλήλων, που αναλώνονται σε τετριμμένες αναχρονιστικές εργασίες, επιτυγχάνοντας ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και στη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Εξοικονόμηση Χρόνου: Ο χρόνος διεκπεραίωσης πάσης φύσης εργασιών μειώνεται σημαντικά σε ποσοστό έως και 50%.

Βελτίωση της Επικοινωνίας: Αναβαθμίζεται η οργάνωση ανταλλαγής πληροφορίας, εντός και εκτός του φορέα και επιτυγχάνεται η άμεση διάθεση αυτής στον τελικό αποδέκτη, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία

Ασφάλεια Δεδομένων: Διασφαλίζεται και ενισχύεται η εγκυρότητα, νομιμότητα και ακρίβεια της πληροφορίας με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και εφαρμογής των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στατιστικά στοιχεία: Παρέχεται η δυνατότητα άντλησης στατιστικών δεδομένων για χρήση από τη διοίκηση

Στόχος της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων είναι η επίτευξη ηλεκτρονικής ενδο-διοικητικής επικοινωνίας ώστε να δημιουργηθούν ενιαία πρότυπα διοίκησης τα οποία θα χρησιμοποιούνται χωρίς εξαιρέσεις από τους δημόσιους φορείς και θα αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου ψηφιακού κράτους.


Πηγή

Διαβάστε Επίσης