Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Πάτρα: Με 8 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Με 8 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  • Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
  • Έγκριση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα-Ειρήνη Κουρή – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας)
  • Δήλωση ή μη παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών κατά τη δικάσιμο της 27ης Ιανουαρίου 2021 ή οποιαδήποτε μετ’ αναβολή (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
  • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 602/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών εκδοθείσας επί της από 13-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1905/25-6-2019 αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
  • 1) Έγκριση του από 14/12/2020 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Σιδηρών Υλικών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ», 2) Ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Διανοίξεις οδών (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Κωστογιαννόπουλου Νικόλαου για αποζημίωσή του και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Διαγραφή οφειλής (ΒΟΥΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή

Διαβάστε Επίσης