Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Πάτρα: Ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 17η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, με τα παρακάτω θέματα:

 • Ενημέρωση- Συζήτηση για τον Εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση σύναψης Συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης χώρου του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Προϊστάμενος).
 • Εξέταση ένστασης κατά της υπ. αριθ. 740/23-12-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (πλάτωμα) έμπροσθεν του Ο.Τ. 820 επί της οδού Μαραγκοπούλου στην περιοχή «1η Ανατ/μεσημβρινή φάση επέκτασης», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Ανδρέα, Δημητρίου, Χρήστου Τζίνη και Κων/νου, Ελένης- Ειρήνης και Αλεξίας Χριστοπούλου (σχετική η αριθ. 2/2021απόφαση της Ε.Π.Ζ) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Αποδοχή και έγκριση απόδοσης Α΄ Κατανομής 2021, χρηματικού ποσού 546.259,38€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Προσθήκη Προσωνυμίας στο 11 Γυμνάσιο ως «11ο Γυμνάσιο – Δημήτριος Σιφακάκης» (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση παραχώρησης ασύρματου εξοπλισμού σε εθελοντικά Σωματεία που συμμετέχουν σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα-Προϊσταμένη).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή- Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσα- Σελλά- Αργυρά- Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα, για άσκηση ένδικων μέσων (άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων), κατά της «ENERGA- HELLAS POWER» και Αριστείδη Φλώρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος).
 • Διαγραφή οφειλής ποσού 9.807,31€ και τυχόν προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους,, που αφορά σε μισθώματα – χαρτόσημο κενωθέντων περιπτέρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως και 28/02/2021, μετά την διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Α. 1025 9-2-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία δεν είχε ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις ο Κ.Α.Δ 47.19.10.02 -Εκμετάλλευση περίπτερων (εισηγητής: Μ Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της Επιτροπής Ανέγερσης Νέου Ι. Ναού Αγίου Ανδρέα Πατρών (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 • Αποδοχή παραιτήσεων των κ.κ. Βικτωρίας Αγγελοπούλου και Νικολάου Μπαλή από τις θέσεις των τακτικών μελών του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού και αντικατάστασή τους.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση του από 1-3-2021 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Πηγή

Διαβάστε Επίσης